השוואת מכשירי שמיעה אוטיקון מבוססים 

INIUM על מעבד

Alta 2, Nera 2, Ria 2 

Fuatures Alta2 Pro Alta2 Nera2 Pro Nera2 Ria2 Pro Ria2
Binaural Processing      Premium No  Advanced No No No
Binaural Synchronization Yes Yes Yes Yes Yes No
Soft Speech Booster Yes Yes Yes Yes No No
Tinnitues Sound Support Yes No No No No No
Speech Guard E Yes Yes No No No No
YouMatic  Premium Premium Advanced Advanced Essential Essential
Free Focus Premium Premium Advanced Advanced Essential Essential
Automatic Directionality Multi-band Adaptive Multi-band Adaptive Multi-band Adaptive Single band Adaptive Single band Adaptive Single band Adaptive
Spatial Sound Premium No Advanced No No No
Binaural Noise Management Yes No No No No No
Personal Profiles 5 5 3 3 3 3
Noise Management TriState TriState TriState Modulation-based Modulation-based Modulation-based
Fitting Bandwidth 10 kHz 10 kHz 8 kHz 8 kHz 8 kHz 8 kHz
Fitting Bands 10 10 8 6 6 4
Life Learning Yes Yes Yes Yes No No

אנחנו בפייסבוק

צור קשר