WIDEX REAL מכשיר שמיעה וידקס ריאל 

 

ניתן להשיג מגוון רחב של דגמים, וידקס ריאל וידקס ריאל מתאים לכל סוג של אובדן שמיעה: מתאימים את אופן פעולתם לתנאי הסביבה האקוסטית המשתנים ולפרופיל המשתמש, דבר המהווה חידוש במכשירים בקטגוריה הבסיסית ביותר

ריאל הוא מכשיר השמיעה הראשון ברמה בסיסית שמיתבסס על .Integrated Signal Processing™ ריאל  זה מכשיר שמיעה של וידקס עם תכונות ייחודיות  Dynamic Integrator ™ 

 אחסון מידע•

 שלושה ערוצים לניתוח צליל•

 נותב דיבור ורעש•

 נותב יחס דיבור / רעש•

נותב קול מרחבי•

 נותב משוב•

 מרחבי לעיבוד סאונד דחיסת טווח דינמי משופרת•

 מק"מ•

 ביטול ציפצופים•

 מערכת הפחתת רעש האופטימיזציה של המערכת•

 EcoTech II•

 התאמת מיקרופון נקודתית•

Telecoil •

 Basic Sensogram•

להורדת חוברת מידע והפעלה לחץ כאן

אנחנו בפייסבוק

צור קשר