Beltone Promise מכשיר שמיעה בלטון פרומיס

כאשר לקוחות מאבדים את השמיעה, הם מאבדים יותר מאשר את היכולת לשמוע דיבור. הם מאבדים את היכולת להשתתף באופן מלא בחיים, כפי שהיו פעם. בלטון פרומיס יעזור לתת גישה לכל הצלילים שתורמים לאיכות החיים

טכנולוגיית "מאוזן לאוזן" של בלטון 2.4 גרץ מאפשרת לא רק לבצע שינויים דו-צדדיים בתוכניות או בעוצמה, אלא גם מאפשרת למוח לבצע החלטות בינאריות המשפיעות על כיווניות, עוצמה, הפחתת הרעש, דיבור בטלפון וטיפול טינטון

כיווניות חוצה קישורים, טכנולוגיית "מאוזן לאוזן" וסנכרון שיחת טלפון אסימטרי. זה גם מאפשר לשפר תכונות קיימות כגון הגברה חכמה ומחליש טינטון

בלטון פרומיס משתמשת בטכנולוגיית 2.4 גרץ של בלטון, בטכנולוגיה חדשה לחלוטין בתכונות הבאות

 כיווניות חוצה קישורים*

טכנולוגיה - מאוזן לאוזן*

מזהה סביבה אקוסטית*

סנכרון שיחת טלפון אסימטרי*

כיווניות חוצה קישורים

למרות שלטכנולוגיית הנוכחית של המיקרופון כיווני יש כבר דרך ארוכה, זה עובד באופן שמונע עיבוד השמיעה בינורלי נכון. הסיבה לכך היא במקום שמכשירי שמיעה יחלטיתו על מה לטפל עבור המשתמש, לתת למשתמש להחליט. עם כניסת טכנולוגיית "מאוזן לאוזן" 2.4 של בלטון, עוקבים אחרי הסביבה גלאי דיבור ורעש. לכל מכשיר יש גלאי קדמי ואחורי, כדי להעריך את נוכחותו של הדיבור ליפני ואחרי המשתמש, ואת גלאי הרעש להערכת נוכחות הרעש בסביבה. ההחלטות של מצב המיקרופון מבוססות על הדיבור והרעש על החלק הקדמי, האחורי או הצדדי של הראש. מצבים אלה מובלים לאחת מארבע מצבים דו -  כל כיוון – כל כיוון* 

 כל כיוון - כיווני* 

 כיווני – כל כיוון* 

 כיווני - כיווני * 

 

חשוב לציין כי מצבי המיקרופון הכיווני ימשיכו לנצל את כיווניות הפיצול, ומצבי מיקרופון לא סימטריים ימשיכו להשתמש ב- רב-כיווני מסונכרן. כל מכשיר שמיעה ניתן לראות כמו מחשב מיניאטורי, הוא כל הזמן מבצעה הדגימה הסביבה האקוסטית, מקבלת החלטות ומשישך את הצליל לרעש ולדיבור. תארו לעצמכם כי שני המחשבים הללו מקושרים ועובדים כמערכת אחת, משתפים מידע, משלבים נתונים ומקבלים החלטות ביחד. המערכת הזאת - " כיווניות חוצה קישורים", הופכת עיבוד הצליל לעיבוד דו צדדי - בינאורל

Beltone Ear to Ear Synchronization

  בלחיצת כפתור, אפשר לשנות את התוכנית או את עוצמת הקול במכשיר שמיעה אחד, ושינוי זה יבוצע באופן אוטומטי במכשיר השמיעה האחר

Sound Scene Balancer איזון סאונד

מערכות "הגברה חכמה" ו "מנקה צלילים" משפרים איכות השמיעה ברקע של רעש אפילו בסביבות הקשבה מרובות מצבים לשביעות רצון גבוהה ממכשירי שמיעה. מערכות "הגברה חכמה" מתאים באופן אוטומטי הגדרות להגדרות המועדפות של המשתמש עבור סביבות אקוסטיות שונות, בעוד "מנקה צלילים" מציע הפחתת רעש באחד משבעת סביבות האזנה שונות, כגון דיבור חזק ברעש. " איזון סאונד", המורכב משני מערכות האלה, מאפשר למכשירי שמיעה לאזן באופן אוטומטי הגדרות, בהתאם לסביבת ההאזנה, ובכך מעניק למאזין חווית קול מהנה יותר. התכונה "כיווניות חוצה קישורים" מזהה את הסביבה האקוסטית בשני המכשירים ועושה התאמות דו-צדדיות

Synchronized Speech Spotter סנכרון דיבור 

סנכרון דיבור משתמשת באלגוריתמים לזיהוי רמות הרעש ודיבור כדי להחליט מתי הכיווניות עשויה להיות מועילה. עכשיו עם סנכרון המכשיר, כאשר אחד ממכשירי השמיעה בלטון פרומיס עושה שינוי מרב-כיווני לכיווני, או להיפך, המכשיר השני ישקף את השינוי. המאזין ייהנה מהיתרונות של מערכת "סנכרון דיבור", אבל עכשיו עם מעבר מאוזן יותר, עם מעבר חלק

טיפול טלפון אסימטרי 

 רעש רקע חיצוני מקשה על שמיעת מצבים קיצוניים, אך דמיינו שאתם מקשיבים באוזן אחת בלבד וללא ראיית שפתיים שיסייעו למלא את החסר. זה בדיוק מה שחווים תוך כדי שיחת טלפון. מכשירי שמיעה בלטון פרומיס עם טכנולוגיה 2.4 גרץ מסנכרן סנכרון התוכנה "אוטו פון"אחרי איתור הטלפון והפחתת הגברה באוזן הפוכה, אוזן "ללא טלפון", ב- 6 דציבל. המטרה היא לצמצם את ההגברה של צלילים סביבתיים לעומת הצליל מהטלפון. ברגע שהטלפון מונח על האוזן ומכשירי השמיעה עוברים לתוכנית "אוטו פון", האוזן "שאינה בטלפון" תישאר בתוכנית הנוכחית, אך עוצמת הקול תהיה חלשה יותר כדי לסייע בהאזנה טלפונית. זה זמין עם כל תוכניות הטלפון: "אוטו פון", טלפון אקוסטי, וטלקואיל

 

אנחנו בפייסבוק

צור קשר