Widex PASSION וידקס פסיון

 

Widex PASSION - מכשיר שמיעה וידקס פיישן

 

הוא הקטן ביותר בעולם

 מכשירי שמיעה דיגיטליים והזעיר ביותר בעולם המבוסס על פלטפורמת העיבוד המשולב פיישן. במכשיר זה עם הרמקול בתוך תעלת האוזן החיצונית, בקרבת עור התוף

   PA-115– מכשירים ברמה המתקדמת ביותר הפועלים ב- 15 ערוצי תדר וניתנים להפעלה ע"י שלט רחוק

 PA-110– מכשירים ברמת הביניים הפועלים  ב-10 ערוצי תדר וניתנים להפעלה ע"י שלט רחוק

 PA-105 - מכשירים ברמת הבסיסית הפועלים ב-5 ערוצי תדר רחוק