Oticon Tego מכשיר שמיעה אוטיקון טגו

אוטיקון טגו הוא מכשיר שמיעה ברמת ביניים, עם תכונות דיגיטליות מתקדמות רבות. עם זאת, היתרונות של טכנולוגיות אלה מתממשים באופן מלא יותר באמצעות "דסיזיון מרקר", אשר משתמשת בבינה מלאכותית כדי להבטיח שהתכונות משומשות בזמן הנכון ובשילוב הנכון עבור כל מצב סביבה. המשתמש לא צריך לשנות שום דבר, או להיות מודאג אם המכשיר שלהם מוגדר כראוי. "דסיזיון מרקר" פשוט דואג להם - בחוכמה ובאופן אוטומטי

DecisionMaker

תכנולוגית "דסיזיון מרקר", מתזמנת את מערכות כיווניות וניהול רעש בטגו. באמצעות טכניקות עיבוד, "דסיזיון מרקר" מבטיח שהמכשיר תמיד מוגדר כראוי, מספק את הנוחות הטובה ביותר והבנה דיבור ברקע של רעש. מערכת מאפשרת תרחישים מרובים (אפשרויות הגדרת המכשיר) כדי להעריך באופן מיידי בו זמנית באמצעות עיבוד מקביל. לאחר מכן, החלטות מבוססות על תוצאות אלה מועברות למשתמש. זוהי גישה שונה ביסודה של מערכות מבוססות חיזוי קונבנציונאלי. לדוגמה - החלטה המבוססת על השאלה האם הדיבור הברור ביותר יינתן במצב רב-כיווני. לאחר מכן, באמצעות כיווניות אוטומטית, "דסיזיון מרקר" עובר בצורה חלקה ממצב אחד לשני, בהתבסס על התוצאה שתספק את הדיבור הברור ביותר

VoiceDirect

 מערכת כיווניות חדש זו מפרידה דיבור מרעש. היא מיישמת כיווניות שבה מידע הדיבור הוא הכי נוכחי - כלומר בתדרים הגבוהים. בתדרים אלה המערכת מצמצמת עוד יותר את הרעש. בתדרים נמוכים יותר מיקרופונים נשארים במצב כל-כיווניים, כדי לשמור על עוצמת הקול של הדיבור, תוך מתן הפחתת הרעש. זה לא משפיע יותר מידיי על הבנת הדיבור. ככה מקבלים הבנה דיבור טובה וחוויית האזנה נוחה. ככה טגו מתקנת אי דיוקים רבים של החסרונות הקשורים במערכות כיווניות קונבנציונאלי

Noise Management

מערכת ניהול רעש בטגו מבצעת הפחתת רעש על בסיס רב-מודולציה. על ידי עבודה יחד עם " קול ישיר", תחת מערכת ניהול רעש, המערכת פועלת בצורה שונה במצבים שמעה שונים העוזרת לשפר את הנוחות והבנת הדיבור

זהויות. אוטיקון טגו משתמשת במושג הזהויות כדי להפוך את התהליך לתהליך מהיר ומדויק. ניתן לבחור זיהוי פעיל, הדרגתי או דינמי, שמאפשר ליצור הגדרות יותר אישיות

 

אנחנו בפייסבוק

צור קשר