Oticon Get מכשיר שמיעה אוטיקון גט

אוטיקון גט היא משפחת מכשירי שמיעה המספקת שיפור אובדן שמיעה משתמשים ברמת עלות נמוכה. גט הוא מכשיר השמיעה מבוסס על הליבה אודיולוגיה כמו הבנה ונוחות הקשבה. אוטיקון גט מציע מכשירים סטנדרטים כמו מכשיר מאחטרי האוזן וגם מגוון רחב של מכשירים מותאמים אישית. המשפחה מתאימה לאובדן שמיעה מקל עד חמור ועמוק

התאמה פתוחה

גט תומך בצינורות פתוחים באמצעות צינורות דקות – קורדה 2 - וכיפות רכות. אסתטיקה של פתרון קורדה 2 בשילוב עם חיסול יעיל של אפקט חסימה מספק חוויה הקשבה דיסקרטי ונוח

גט תומך בצינורות פתוחים באמצעות צינורות דקות – קורדה 2 - וכיפות רכות. אסתטיקה של פתרון קורדה 2 בשילוב עם חיסול יעיל של אפקט חסימה מספק חוויה הקשבה דיסקרטי ונוח

כיווניות

הבחירה של סראונד, פיצול או כיווניות מלאה מאפשרת להתאים אישית את הפחתת הרעש רקע לצרכים אישיים. עם מספר תוכניות, מצב הכיוונון הטוב ביותר יכול להיות מוגדר עבור כל מצב הקשבה

Noise management ניהול רעש

מערכת ניהול הרעש משתמשת בגישה משוקללת של דיבור בעיקר כדי להפחית את הרעש בתדרים הנושאים פחות דיבור

 התאמת רוחב פס של עד 6.5 קילוהרץ*

 התאמה פתוחה*

 צינורות דקות – קורדה*

 כיווניות: סראונד, פיצול, כיווניות מלאה ידני*

 ניהול רעש*

 Dynamic Feedback Cancellation DFC2*

 4 תוכניות משתמש אפשרויות גמישות*

 NAL-NL1, NAL-NL2, DSL v5.0a m [i / o]*

 4 ערוצים *

 מנהל הסתגלות -ידני* 

אנחנו בפייסבוק

צור קשר