Oticon Agil מכשיר שמיעה אוטיקון איג'יל

 הכוח להבין של מכשיר איג'יל לוקח את העבודה הקשה בהברת הצליל אליך. כמו כל מכשיר שמיעה אחרים, נועד לתת לאנשים יותר אנרגיה כדי להתמודד עם מצבים מורכבים. אתה יכול לקרוא לזה בטחון היכולת לתקשר בחופשיות ולפעול באופן טבעי. אנחנו קוראים לזה האנרגיה של הבנה

 Oticon Agil Pro  עקרונות טכניים של אוטיקון איגיל פרו

אוטיקון איגיל פרו עוזר לך בצורה אינטואיטיבית הגיונית להרגיש טיבעי בסביבה שלך ולהתמקד באינטרסים שלך על ידי תמיכה ביכולת הטבעית שלך להקליט צלילים. הוא משיג זאת באמצעות שלושה מושגים המשלבים שאין כמוהם: שיחה משופרת עם פחות מאמץ. אתה יכול לקרוא לזה את היכולת בקלות להבין מה קורה סביבך. אנחנו קוראים לזה האנרגיה של הבנה

מרחבי סאונד 2.0 פותחת בשיחה

היכולת לקחת חלק פעיל בשיחה עם פחות מאמץ אפשרי בגלל התפיסה פריצת דרך שאנו מכנים סאונד מרחבי 2.0 אשר מבוססת על תכונות מהפכניות למצוא אוטיקון איגיל פרו. מרחבי סאונד 2.0 מסייע לך לארגן את הקולות, יודעת מאיפה הם באים וגם הגיוני של הסביבה שלך. תוכלו גם להיות מסוגל לבחור את האדם או קוד סאונד אתה רוצה להקשיב, ולהתעלם האלה שאתה לא יודע

נאום המשמר מפשט סביבות מורכבות

 משמעות הדבר היא, גם כאשר ישנם קולות רבים ברקע, משפחת אוטיקון איגיל פרו יקל עליך לבחור ובצע את הקול שאתה רוצה, ואף לעבור את תשומת מאדם אחד למשנהו. סינון הרעשים גם מבטלת רעשים פתאומיים, כמו טריקת דלת של מכונית או מהכביש, לוקח הזרמת צליל לרמה חדשה

אוטיקון תכשורת מספק צליל ישירות לאוזניים שלכם מהטלוויזיה שלך, קוויים וטלפונים ניידים, התקני אודיו, כמו נגני מוסיקה ומחשבים אישיים. דבר זה מתאפשר בשל התכונות האלחוטיות אוטיקון איגיל פרו ואת ידידותית למשתמש בגד זה מאפשר לך בדיסקרטיות ליטול את השליטה על מכשירי תקשורת החיים המודרני

אוטיקון תיקשורת - ייחודיות ואיכות הצליל גבוהה מאוד. יהיה לך חוויה איכות צליל מעולה עם הטבעיות קיצוני, נאמנות העומק המרחבי כאשר למשל האזנה למוסיקה וגם צופה בסרט 

 

אנחנו בפייסבוק

צור קשר