ITE In-the-ear מכשיר באפרכסת, מכשיר זה ממלא את כל שקע האפרכסת

 

מכשיר זה יכול לשמש למגוון רחב יותר של ירידות שמיעה, בזכות גודלו הגדול יחסית, האי.טי.אי יכול להתאים למגברים אחרים כמו טלפון. גודלו גם הופך אותו לידידותי יותר למשתמש, הניתן להפעלה באופן דיגיטלי, אנלוגי או ממוחשב. המכשיר הינו בעל אפשרות לכיוון ידני. הרכיבים האלקטרוניים מורכבים בתוך חלק מפלסטיק קשיח

הוא מעין סליל השראה מגנטי המאפשר קליטה של צלילים דרך המעגל החשמלי של מכשיר השמיעה ולא דרך המיקרופון שלו.התקנת סליל זה מאפשרת שמיעה טובה יותר של שיחות טלפון למשל. יתר על כן הוספתו של סליל ההשראה המגנטי יכולה מסייע לבני אדם בעלי מוגבלות שמיעה לשמוע טוב יותר במקומות ציבוריים אשר בהם מותקנת מערכת לולאה השראתית