WIDEX BRAVO מכשיר שמיעה וידקס בראוו

 

מכשירי שמיעה וידקס בראוויסימו, 100% דיגיטאליים, ושני ערוצים בלתי תלויים, ובקרת עוצמה דיגיטאלית, בחלק מהדגמים

המאפיין הראשי של בראוו זה הבנת הדיבור, גם במצבים של רעש רקע. בראוו מפנה את ה"פוקוס" שלו צליל לנוח, מתי שצלילים חזקים לא נעימים

ניתן לתכנות*

שני ערוצים*

Wide Dynamic Range Compression*

בקרת עוצמת קול דיגיטלית*

מעבד דיגיטלי של בראבו עובד עם ייצוג 20 סיביות של האות וקצב דגימה של 32 קילו הרץ

מערכת WDRC*

מערכת הזות פועלת בבררבו 32 ומרכיבה יבוד הצליל בשני ערוצים. התוצאה היא הגדלת טווח המודעות של המשתמש אקוסטי, כי דיבור חלש עמור להיות נשמע

ניהול משוב*

אם הגברה האידיאלית, הנדרשת לפיצוי אובדן שמיעה חורגת מהמגבלה של אוזניה, יתרחש ציפצוף אקוסטי. כדי ליפתור בעיה הזותה, צריך להפחית את ההגברה בתדירים הגבוהים. הפשרות לתכנות נפרדת תדרים גביהם ונמוכים מאפשר הגברה מופחת בתדירים גבויםה מבלי להשפיע על הגברה בערוץ תדר נמוך

 

 

להורדת חוברת מידע