Bravissimo WIDEX מכשיר שמיעה ברוויסימו וידקס

 

 מכשיר שמיעה ממשפחת ברוויסימו וידקס

מכשירי שמיעה וידקס בראוויסימו, 100% דיגיטאליים, ושלושה ערוצים בלתי תלויים, בקרת עוצמה דיגיטאלית ומיקרופון כיווני, בחלק מהדגמים, מערכת בקרת  צפצוף. המאפיין הראשי של בראוויסימו  הבנת הדיבור, גם במצבים של רעש רקע. בראוויסימו מפנה את ה"פוקוס" שלו לצליל לנוח, מתי שצלילים חזקים לא נעימים. מכשירי שמיעה משפחת ברוויסימו. סדרה נרחבת בראוויסימו כוללת מגוון דגמים עם מבחר שלם של מיקרופונים מכוונים, ומתאימה כמעט לכל רמת אובדן שמיעה

BRAVISSIMO

דיגיטלי100%   מאחרי האוזן

ברוויססימו זה מכשיר שמיעה באיכות גבוהה, מכשיר שמיעה דיגיטלי מלא, מתוכנן במסורת המפורסמת של וידקס. הסדרת ברויססימו כוללת מבחר שלם של דגמים המסייעים לתת לכולם גישה ליתרונות המשמעותיים של מכשירי שמיעה דיגיטליים

:מומלץ עבור

 ירידות שמיעה שמיעה מחמורים עד מעמיקים*

רוב תצורות אובדן השמיעה*

:ברוויססימו 18 תכונות כוללות

3 ערוצים - עיבוד צליל דיגיטלי*

דחיסה דינאמי של צלילים על מנת למקסם את הבנת הדיבור ונוחות הקשבה*

ניהול משוב אוטומטי לצמצום ציפצופים אקוסטיים*

רציונל הולם מחושב מתוך 4 סף שמיעה אודיומטרי*

מערכת כוונון עדינה גמישה ומדויקת, כולל חושב הגברה מירבית באופן אוטומטי, כוונון עוצמה ואימות משוב, הכל בשלושה ערוצים*

שיפור טווח דינמי של קלטת הצליל*

לחצן תוכנית*

בחירת תוכנית גמישה עם ליבוי צליל צפצוף*

בקרת עוצמת קול דיגיטלית +/ - 6 דציבל עם מחוון כוונון צליל מלווה*

זמין ב 3 צבעים סטנדרטיים, כמו גם 7 צבעים מודרניים שקופים*

חיי סוללה ארוכים של כ - 435 שעות, תוך שימוש בסוללה מסוג 13*

התראת סוללה חלשה*